Bãrbaþii la cratiþã – o nouã modã în Italia

Posibilitatea de a întâlni un bãrbat interesant, atrãgãtor ºi viril care, în afarã de a surprinde prin ideile ºi cadourile romantice, sã ºtie ºi sã calce, sã gãteascã ºi sã spele vasele nu mai pare astãzi chiar un vis atât de imposibil. De vinã este probabil faptul cã s-a discutat atât de multã de oportunitãþi egale pentru ambele sexe sau pentru cã femeile Mileniului III sunt mereu plecate de acasã ºi de voie, de nevoie, bãrbaþii trebuie sã se descurce.


Cert este însã un lucru: bãrbatul secolului XXI s-a schimbat ºi continuã sã se schimbe. În 2002, a luat naºtere în Italia o organizaþie mai puþin obiºnuitã. Este vorba de AUC (Associazione Uomini Casalinghi – Asociaþia bãrbaþilor casnici), unicã în „Cizmã” ºi în Europa, ale cãrei obiective sunt de a duce la apariþia unui nou tip de bãrbat care sã redescopere grija pentru propria persoanã, pentru propriul corp ºi care sã reuºeascã sã aibã un raport diferit cu treburile gospodãreºti, fãrã a renunþa însã la pasiunile sale ºi la propria virilitate. Este vorba de bãrbaþi cãsãtoriþi, care au grijã de copii ºi cãrora le place sã trebãluiascã prin casã, în timp ce soþia este la muncã ºi face bani.
Pânã acum, organizaþia numãrã peste 3.000 de membrii, cei mai mulþi dintre ei provenind din oraºele din nordul Italiei, unde numãrul femeilor realizate pe plan profesional este mai mare ºi unde mentalitatea „bãrbatului stãpân”, servit de soþie, mamã sau fiicã este mai puþin prezentã decât în sudul Peninsulei.
Ideea de a crea o adevãratã organizaþie a bãrbaþilor „casnici” îi aparþine lui Fiorenzo Bresciani din Pietralata di Lucca care, împreunã cu doi buni prieteni, a decis sã renunþe la serviciu ºi sã se dedice treburilor casnice ºi familiei. A apãrut astfel o nouã mentalitate ºi noi aspiraþii pentru reprezentanþii sexului tare: aceea de a fi „casnici” de bunã voie ºi cu plãcere, dincolo de necesitate. Noua categorie de bãrbaþi nu este vãzutã cu ochi prea buni de semenii lor ºi reprezentanþii acestei clase se pot bucura doar de sprijinul „colegelor” lor de breaslã, casnicele.
De altfel, MOICA (Movimento Italiano Casalinghe – Miºcarea casnicelor din Italia ), nu numai cã a aprobat naºterea organizaþiei AUC, ci, în plus, ºi-a exprimat mulþumirea pentru faptul cã bãrbaþii ºi-au dat în sfârºit seama cât este de greu sã întreþii o casã ºi o familie. AUS a creat deja un site, a cãrui adresã este www.uominicasalinghi.it, iar reprezentanþii organizaþiei luptã pentru a obþine o recunoaºtere în toatã regula ºi pentru a cere o pensie ºi o poliþã de asigurare pentru accidentele casnice.
Faptul cã lumea se schimbã era vizibil pentru toatã lumea, însã nimeni nu se aºtepta nimeni cã bãrbaþii vor ajunge sã renunþe la computer, celular ºi birou, pentru a crea o miºcare ºi pentru a lupta pentru schimbarea mentalitãþii tuturor reprezentanþilor sexului tare, pentru a începe sã se familiarizeze cu maºina de spãlat ºi cu fierul de cãlcat. Oricum, în zilele noastre nimic nu mai surprinde ºi nu ar fi chiar imposibil ca într-o zi, bãrbatul Mileniului III sã ajungã sã se certe cu soþia, femeia manager „cu pantaloni”, pentru a putea viziona la televizor vreo telenovelã în locul atât de iubitului meci de fotbal.

Fonte: www.monitorulsv.ro/showstire.php?tip=fapt%20divers&id=5206&arh_caut=da

Condividi questo articolo