Odsouzen zaplatit manželce za domácí práce

RIO DE JANEIRO, 2. øíjna] – Soud v Riu de Janiero odsoudil brazilského dùchodce k vyplacení odÅ¡kodného bývalé manželce za roky ztracené pøi výkonu domácích prací. Soudce dospìl k závìru, že muž má zaplatit za deset let domácích prací ekvivalent 38.000 korun (3600 realù). 

Hodnotu denního úklidu, vaøení a péèe o dìti tak ocenil zhruba na deset korun.

Soud se vlekl deset let a žalující Brazilka z rozsudku nebude tìžit nic, nebo pøed ètyømi lety zemøela. Dva synové manželského páru za ni údajnì sumu žádat nebudou, nebo mají s otcem pøátelské vztahy.

Žena v žalobì uvedla, že se v letech 1972 až 1982 starala o dìti a byla v domácnosti. Potom kvùli vyššímu vìku i fyzickému vyèerpání nemohla sehnat práci. Žádala po manželovi doživotní výplatu v hodnotì minimální mzdy, tedy mìsíènì asi ekvivalent 2500 korun.

“Justice dospìla k závìru, že denní práce ženy v domácnosti má hodnotu jednoho realu (deseti korun),” ironizoval rozsudek brazilský tisk.

Condividi questo articolo