Atenþie bãrbaþi, femeile vã vor la cratiþã!

Casalingo_sorridenteGata cu mitul “macho man”, sigur pe el, cu spirit de iniþiativã ºi pasional. Cele mai multe dintre europence, aºa-numitele “home managers”, care se împart între carierã ºi treburile casnice, preferã ca bãrbatul lor sã fie “un om de casã” ºi sã participe frecvent la treburile casnice. Cel puþin acestea sînt concluziile ce se desprind în urma unui studiu realizat de Procter & Gamble, potrivit cãruia 44 la sutã dintre repondente ar dori sã colaboreze mereu cu partenerul, în timp ce doar 12 la sutã ar lãsa pe seama lui toate onorurile gospodãriei, revanºîndu-se astfel pentru secolele în care i-a stat mereu la dispoziþie.

Studiul a identificat cinci tipologii de cupluri, în funcþie de relaþia diferitã stabilitã de “home managers” cu propriul partener în ceea ce priveºte repartizarea treburilor gospodãreºti. În primul rînd, existã cuplurile tradiþionaliste fericite, un sfert din total, în care femeile, în general trecute de 55 de ani, se declarã mulþumite de rolul încã predominant pe care îl ocupã în gospodãrie. Mult mai mare, în schimb, este procentul cuplurilor tradiþionaliste nefericite, unde femeia, legatã încã de concepþia partenerului sultan, mai gãseºte totuºi puterea de a se plînge de slaba participare a partenerului la treburile casnice. Din aceastã grupã fac parte femeile cu vîrste cuprinse între 35 ºi 65 de ani. Democratele disperate, altfel spus femeile cu vîrste cuprinse între 45 ºi 54 de ani, care, deºi doresc ca partenerul sã le dea o mînã de ajutor, preferã sã facã ele totul, exasperate de nepriceperea acestuia, fac parte din aºa-numitele cupluri haotice, care, deºi existente într-un procent destul de mic, sînt foarte rezistente în timp.

Cel mai mic procent îl gãsim în cazul cuplurilor conflictuale, care reprezintã 10 la sutã din total. În cazul acestor cupluri, femeile sînt dornice sã se revanºeze pentru secolele de sclavie domesticã, pretinzînd de la partener ca acesta sã se ocupe de casã. Rãmîn la urmã cuplurile fairy. Din aceastã grupã fac parte de cele mai multe ori doamnele cu studii înalte, cu vîrste cuprinse între 25 ºi 44 de ani, democratele fericite, care doresc ºi au parte de colaborarea partenerului, situaþie extrem de favorabilã pentru fericirea vieþii de cuplu.

Bãrbaþii, la rîndul lor, au început sã se adapteze la transformãrile ce se desfãºoarã sub ochii lor. “Mentalitatea bãrbaþilor se schimbã în mod remarcabil. Vrem sã fim implicaþi în activitãþile din viaþa casnicã ºi credem cã a colabora cu propria partenerã în ceea ce priveºte gestiunea casei devine un drept ºi o obligaþie, care aduce avantaje ºi pentru relaþie”, spune Fiorenzo Bresciani, preºedintele Asociaþiei bãrbaþilor casnici. Pe scurt, ºi bãrbaþii, care au fost mereu consideraþi incapabili ºi ca atare excluºi din unele activitãþi casnice, pot sã calce, sã spele ºi sã gãteascã. ªi asta, pentru binele relaþiei de cuplu.

Fonte: http://www.evenimentul.ro/articol/atentie-barbati-femeile-va-vor-la-cratita.html

Condividi questo articolo